Kezdőlap

Zámbó Gyula,

ügyvéd; 1877-ben köItözött Komáromba, hol Fogtheőy Dénes ügyvédi irodájának lett a vezetője, majd a boszniai hadjárat után (melyben résztvett és élményeiről a helyi lapokba tárczát írt) Feszty Lajos városi ügyész irodáját vezette. Komárom városának sokáig tisz. ügyésze volt. 1893 körül költözött Érsekújvárra, hol ügyvédeskedett. Meghalt Czegléden 1901. júl. 31.

A «Komáromi Lapok»-at szerkesztette 1886. jan.-tól 1888 decz. 3I. végéig.

Komáromi Lapok 1901. 31. sz.