Kezdőlap

Zamboj Béla.

Munkája: A tanácsos úr álma. Karácsonyi játék egy felvonásban, kiadja a körmöczbányai kath. legényegyesület. Körmöczbánya, 1902.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.