Kezdőlap

Zambra Alajos,

jogidoktor, az orsz. magyar iparművészeti múzeum segédőre, Z. Péter egyetemi rk. tanár fia, szül. 1886. febr. 7. Fiuméban, a hol középiskolai tanulmányait a magy. kir. állami főgymnasiumban végezte, a bölcseleti és jogtudományiakat a budapesti egyetemen hallgatta, hol 1909. jogi doktorrá avatták. Az 1906. nemzetközi millánói kiállítás magyar kormánybiztosa helyettesének Czakó Elemérnek titkára volt. 1907. májustól 1909. júliusig titkári alkalmazást nyert a budapesti olasz főconsulátusnál. 1909. június 24. báró Apponyi Albert közoktatási miniszter kinevezte az orsz. m. iparművészeti múzeumhoz segédőrnek. Czikkeket írt a La Bibliophiliaba, a M. Iparművészetbe, a Múzeumi és Könyvtári Értesítőbe, az Italia Industriale Artistiába (1906.), a L' Italía all Esteróba (1907.) sat.

Czikkei a M. Köny-Szemlében (1910. A Széchenyi orsz. Könyvtár Quart Ital. 58 jelzetű kodexe, tekintettel az olaszországi Attila mondakörre.).

Munkái:

1. Pamphilia. Kiadatlan XV. századbeli regény a Nemzeti Múzeum kézirattárában. Bpest, 1909. (Különny. az Egy. Phil. Közlönyből.)

2. Legenda di Attila in Italia. Firenze, 1910.

3. Metastasio kéziratok a Nemzeti Múzeum könyvtárában. Bpest, 1910. (Különny. a M. Könyv-Szemléből.

4. Giovanni Papini Válogatott elbeszélései. (Modern Könyvtár 101. sz.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.