Kezdőlap

Zambra Péter,

az olasz nyelv és irodalom rendkívüli tanára a budapesti egyetemen, szül. 1856. nov. 30. Trentoban, hol a főgymnasiumban tanult; innét a bécsi, azután az innsbrucki egyetemre került, melyeken a classica és neolatin philologiával foglalkozott (1875-79.). Tanári oklevelét 1881-1882-ben nyerte. Tanár volt Trentoban; 1882. a fiumei áll. főgymnasiumban; jelenlenlegi állására pedig 1903, aug. 23. nevezték ki.

Czikke a trentoi főgymnasium Értesítőjében (1882. Un anticos documento, egy XIV. századi trentói okirat szövege, jegyzetekkel és magyarázattal); több czikke jelent meg a fiumei lapokban és a fögymnasium Értesítőiben.

Munkái:

1. Florilegio poetico. Fiume, 1886. (Olasz anthologia.)

2. Il giovane Eroe. Fiume, 1892. (Jókainak «A gyerkőcz» cz. elbeszélésének ford. Szabó Samuval.). Szintén ketten írtak egy olasz olvasókönyvet.

3. «Libro di lettura».. Eger, 1885. (2. kiadás Eger, 1902.)

4. Sull' origine di lingua Italiana. 1889. (Ism. Egyetemes Philol. Közlöny.)

5. Storia degli Ungheresi. Fiume, 1903. (Mangold, Magyarország történetét leford. és átdolg. Csepreghy Kálmánnal.)

Magyarország Vármegyéi és városai. Fiume és a Horvát-Magyar Tengerpart. Bpest, 1897. 137. l.

Pallas Nagy Lexikona. II. Pótkötet 1904. 845. l.