Kezdőlap

Zaminer Ede,

városi főerdész, szül. 1835. jan. 26. Brassóban; miután. alaptanulmányait a müncheni és tübingeni egyetemeken megszerezte, a selmeczi és tharandi erdészeti akadémián bevégezte szaktanulmányait. Ezután 1857. febr. 25. erdész-segéddé neveztetett ki s azon év decz. 2. helyettes erdésznek Tömösre és hasonló minőségben 1860. febr. Krizbára helyeztetett át, mely állásban 1870. máj. 1-ig maradt, midőn a városi szolgálatból kilépett és erdészeti mérnök lett, miután már 1865. Kolozsvárt az államvizsgálatot letette. 1873. márcz. 12. a brassói községtől városi főerdésznek választatott. 1889-ben agybénulás következtében beszélőképességét elvesztette. 1893. ápr. 19. nyugdíjazták. Meghalt 1900. jún. 8. Brassóban.

Munkái:

1. Komitat Kronstadt mit Rücksicht auf seine geologische Beschaffenheit... Kronstadt, 1885.

2. Geschichte des Waldwesens der kön. freien Stadt Kronstadt... Kronstadt, 1891.

Biographische Notizen aus dem eignen und aus dem Leben von Vorfahren und Familiengenossen. (Sächs. Hausfreund für dae Jahr 1896.)

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 522. l.