Kezdőlap

Zanbauer Ágoston,

főgymnasiumi tanár, szül. 1847. Esztergomban. 1870-ben nyert tanári oklevelet a latin, görög, német nyelvből és irodalomból és az uj-vidéki kir. kath. magyar főgymnasiumban volt rendes tanár és okleveles torna-tanár, az «Ujvidék» cz. hetilap szerkesztője, az ujvidéki önkéntes tűzoltó-egyesület főparancsnoka s az Ujvidék város törvényhatósági bizottságának tagja. 1903. decz. l. mint tanár nyugdíjaztatott.

Czikke az ujvidéki kath. főgymnasium Értesítőjében (1876. A német drámai költészet története a legrégibb korszaktól Lessing fölléptéig).

Munkái:

1. D'Arsac J., A jezsuiták, tanuk, tanmódszerzők és apostolságok. Ford. (Névtelenül.) Bécs, 1868.

2. Kotzebue Ágost, Elbeszélések fiaim számára. Ford. Ujvidék, 1879.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Vajda Emil Tanári Névkönyve. Győr, 1900. 226. l.