Kezdőlap

Zandt Ödön,

kath. plébános és a papnevelő-intézet aligazgatója, született 1848. nov. 16. Pozsonyban; a gymnasiumot itt, úgyszintén 1867-től mint az Emericanum növendéke végezte ezen intézetet is. 1872. jún. 19. fölszenteltetett. Káplán volt Szent-Mihályfán; plébános 1878-tól Egyházas-Karcsán. 1888-tól az Emericanum aligazgatója, pozsonyi belvárosi plébános és pápai praelatus. Meghalt 1912. nov. 14. Pozsonyban.

Mint: M. Sion munkatársa könyvismertetéseket írt Karcsai név alatt. Czikke u. ott (1887. A kereszténység védelme dióhéjban.).

Munkája: A katholikus gyermeknevelés tízparancsolata. Katholikus szülők számára magyarázta Clericus Frigyes. Magyarította. Eger, 1886. (2. kiadás. Pozsony, 1900.)

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 569. l.

M. Könyvészet 1904.

Budapesti Hirlap 1912. 270. sz.