Kezdőlap

Zanella Richárd,

országgyűlési képviselő volt (1905-1911.) Fiume választókerületéből 67-es programmal; az ottani állami felső kereskedelmi iskola tanára, szül. 1875. jún. 27. Fiuméban, hol középiskolai tanulmányait, a kereskedelmi akadémiát szülővárosában végezte; a kereskedelmi szaktárgyakat a budapesti egyetemen hallgatta. Tanítja 1895 óta a kereskedelmi ismereteket és könyvvitelt. Az autonompárt hirlapjainak egyik legtevékenyebb munkatársa volt, s különösen politikai és közgazdasági kérdésekről szóló czikkeivel tünt fel.

Szerkeszti a Voce del Popolo cz. politikai lapot.

Czikke a Budapesti Hirlapban (1911. 55. sz. Válasz a fiumei levélre. Fiume márcz. 3.).

Schack Béla kereskedelmi iskoláink. Bpest. 1896. 38. l.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1906. 268. l.

Tolnai Világlapja 1912. 38. sz.