Kezdőlap

Zanger János,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1651. jún. 24. Győrött; 1669. jan. 14. lépett a rendbe; tanította a grammatikát, a humaniórákat, bölcseletet, zsidó nyelvet és a theologiát. Rector volt Pozsonyban, Nagyszombatban és Győrött, hol 1708. szept. 30. meghalt.

Munkája: Leopoldus I. Pietate in Deum, Clementia in Subditos, Arte & Marte... Tyrnaviae, 1687.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 445. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. V1II. 1460. sz.