Kezdőlap

Zappner Mór,

gépész-mérnök, szül. 1874. nov. 1. Gombán (Pestm,); középiskoláit Nagy-Kállón, a műegyetemet Budapesten végezte. A közuti vasuttársaság mérnöke.

Czikkei a Budapesti Hirlapban (1906. Mikor halálos az elektromosság?); a kazán- és Gép-Ujságban (Füstemésztés) és az Elektrotechnika cz. műszaki lapban.

Munkái:

1. A vízgőzök hőelmélete. Bpest, 1901. Szövegábrákkal.

2. Elektromos ellenállásmérések, különös tekintettel a kábelmérési gyakorlatra. Bpest, 1906. (Ism. Pesti Hirlap 1907. 12. sz.)

3. Villamos kezelők kézikönyve. Bpest, 1909.

M. Könyvészet 1901., 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-I900. és önéletrajzi adatok.