Kezdőlap

Zárai Károly,

jogi doktor, a pécsi kereskedelmi és ipar-kamara titkára, szül. 1851. márcz. 21. Aradon; iskoláit u. ott, Lugoson, Temesvárt, Halason és Pécsett végezte. 1881-ben létesítette a pécsi kamarát, melynek titkára lett. 1888-ban rendezte a pécsi és baranyamegyei kiállítást. 1889-ben aranykoronás érdemkeresztet kapott.

Czikkei a M. Kereskedők Lapjában (II. 1882. kereskedelmi és iparoktatás a pécsi kamara területén) és a helyi lapokban jelentek meg.

Munkái:

1. Az italmérési regale.

2. Kereskedelmi jogisme . . .

3. Pénz és hitelintézeti jogtanácsos . . .

4. A biztosítási szövetkezésről 1886.

5. A kisgazda hitelügye.

6. A szőlőtelepítésről...

7. A gyümölcsfa-tenyésztés, miként való terjesztése... (Ezen munkáit nem ismerem.)

8 Kereskedelmi önügyvéd, vagyis a magyarországi kereskedőket érdeklő törvények és rendeletek teljes és részletes gyűjteménye. Pécs, 1886.

Vasárnapi Ujság 1888. 33. sz. arczk.

Várady Ferencz, Baranya multja és jelene. Pécs, 1896. II. 423. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.