Kezdőlap

Záray Ödön,

igazgató-tanító, született 1843. november 7. Nagy-Szent-Miklóson (Torontálm.); a gymnasium négy osztályát és a tanítóképző-intézeti tanfolyamot Szegeden 1862-ben végezte; ekkor Pankotára választották meg tanítónak; innét 1868. Aradra ment szintén tanítónak, hol később igazgató-tanító lett. Zadravátz családi nevét 1881-ben változtatta Zárayra.

Pankotai tanítóskodása alatt 1862-től az aradi Alföld cz. politikai napilap munkatársa lett, hova helyi érdekű levelezésén kívül, tanügyi, társadalmi és közgazdasági czikkeket írt; írt még a Tanodai Lapokba és a Népnevelők Lapjába (1863-tól); az Arad és Vidékébe (1880-tól tanügyi és közgazdasági czikkeket).

Munkái:

1. Mozgatható betűtáblácskák. Prága, 1867.

2. Betűjáték, olyan kis gyermekek számára, kiket otthon tanítanak olvasni és írni. Arad, év n.

3. Betűszekrény. Iskolai segédeszköz az olvasásoktatáshoz. Arad, év. n.

4. Mozgatható betűk iskolai használatra. Arad, év n.

5. Magyar nyelvtan népiskolai használatra. Arad, 1869. (8., 9. kiadás. Bpest, 1877. 12. k. 1880., 18. k. 1882., 14. k. 1883., 15. és 16. k. 1884., 19. k. 1888., 25. k. 1891., 26. k. 1892., 27. k. 1893. Budapest.)

6. Népiskolai Földirat. Arad, 1872. (Előbb két, utóbb három. füzetben I. rész. Arad város és megye ismertetésével 2 térképpel. 1872. 3. kiadás 1875., 9. k. 1884. Arad, II. rész. 1875., 9. k. 1884., 13. k., 1904. Arad, III rész. Általános földirat az V. és VI. oszt, számára 7. kiadás 1884. Arad.)

7. Magyar nyelvkönyv. Népiskolák számára. Arad, 1876. Három füzet (Tököly Géza álnévvel. I. és II. Negyedik kiadás. 1881., 1883., III. Harmadik kiadás. Arad, 1883.).

8. Német olvasó- és nyelvkönyv. Népiskolai használatra. II. füzet. Haladók számára (a III. s esetleg a IV. osztályban). Arad, 1885.

Szerkesztette az «Aradvidéki Tanítóegylet Évkönyv»-ének I. évf. 1871-72. és II. évf. 1872-73. (Gyöngyösy Rudolffal.)

Aradi Képes Naptár 1887. 85. l. arczk.

Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1856-1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Magy. Könyvészet 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.