Kezdőlap

Zarka János (lukafalvi),

cs. királyi udvari tanácsos, politikus, szül. 1815. decz. 25. Csomaházán (Vasm.). Először mint Vasvármegye alispánja szerepelt:1839. ugyanezen vármegyének szabadelvű országgyűlési követe volt. Csakhamar megváltoztatta nézeteit és mint erős conservativ jelentkezik. Jutalmul Apponyi Antal 1847. személynökké tette. Az 1848. országgyűlésen az alsó tábla elnöke. A szabadságharcz után cs. kir. udvari tanácsos és a legfelsőbb semmítő törvényszéki osztálynak elnöke lett. Ez időben nyerte a szent István-rend kis keresztjét. Meghalt 1856. okt. Nagy-Kölkeden.

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 316. l .

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1120. l.

1848. Album. 86. l. arczk.