Kezdőlap

Zaszkalszky János, sajóládi (Szabolcsm.)

plébános és megyei táblabiró; szül. 1788-ban, 1854-ben meghalt.

Munkái:

1. Egyházi beszéd, mellyet a szent-györgy-ábrányi újonnan felfogott temető és abban felállított kereszt megszentelésekor, kívül a temetőben tartott. Nagyvárad, (1835.).

2. Népszerű egyházi beszéd, mellyet a megátalkodott és bűneivel kérkedő bűnös tanúságára készített s mondott 1835. eszt. mártius 20-án Nagyvárad.

3. Kertész-Katekizmus a kisdedek értelméhez alkalmazva. Nagyvárad, (1837.).

Schematismus dioec. Agrinesis 1847.

Petrik Bibliogr.