Kezdőlap

Zathay Balás,

zólyommegyei főesperes.

Kézirati munkája: Visitatio per... Archidiaconum Zoliensem in Comitatu Zoliensi ubique in Parochiis & Ecclesiis executa anno 1561. (Hevenessy Kéziratában az LIV. kötetben a budapesti egyetemi könyvtárban.)

Kovachich, Sriptores minores I. 32. l.