Kezdőlap

Závori Sándor,

orvosdoktor, szül. Kesziben (Komáromm.); gyakorló orvos volt Hajdú-Szoboszlón, majd Kecskeméten és fürdőorvos Gleichenbergben. Orvosi oklevelét 1867-ben a pesti egyetemen nyerte. – Czikkeket írt a Képes-Világba (1873. Korzikából. Ajaccio 1873. márcz. 19.), a Vasárnapi Ujságba (1895. 2. sz. Zichy Mihálynál Szent-Pétervárt 1903. 27. sz. Dr. Tüskey uram tudománya), a Komáromi Lapokba (1912. Emlékeim a forradalomból), a Komáromi Ujságba (1912. 24. sz. Visszaemlékezéseim Pápára, 28. sz. Visszaemlékezések, 38. sz. Csokonai Martoson) sat.

Munkái:

1. Gleichenberg, klímája, gyógyvizei és gyógyczélra szolgáló berendezése. Bpest, 1882.

2. Emlékezzünk régiekről! Gyoma, 1904.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pesti Aifréd, Magyarország Orvosainak Évkönyve. Bpest, 1899. 235. l.

Komáromi Ujság 1912. 41. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.