Kezdőlap

Zay Adolf,

miniszteri tanácsos, volt országgyűlési képviselő, szül. 1850. Nagy-Szebenben; tanulmányait u. ott és Bécsben végezte, hol politikai és jogi vizsgáit letette. Eleinte ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1875-ben a szászsebesi kerület országgyűlési képviselővé választotta, 1878. a vidonbáki kerületet, 1881-től a brassói I. kerületet képviselte s a mérsékelt ellenzék soraiban foglalt helyet, noha a szász néppárt programmját vallotta; élénk részt. vett a Királyföld rendezéséről szóló, valamint a középiskolai törvény tárgyalásaiban. Az 1892. általálános választások alkalmával már mint a szabadelvű párt tagja választatott meg. A kilenczvenes években nevezték ki a kereskedelmi miniszteriumba, a hol a vasuti-, posta- és távíró-tanfolyam igazgatója volt. 1907. máj. 21. reggel utazott el Budapestről Nagy-Szebenbe, hol máj. 22. holtan találták ágyában, szívszélhűdés érte.

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak; ezeket felsorolja Schuller is (Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 557-559, l.).

Vasárnapi Ujsdg 1891. 29. sz. arczk.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1892. 349. l.

Budapesti Hirlap 1907. 201. sz. (Nekr.)