Kezdőlap

Zay János,

nagyváradi kanonok, szül. 1818. szept. 29.; fölszenteltetett 1841. október 2.; ezután a püspöki irodában hivataloskodott. és káplán volt Szent-Andráson, 1843. plébános Sarkadon,. 1852. Szent-Andráson, 1873. nagyváradi kanonok, 1877. apát. Meghalt 1888. decz. 18. Nagyváradon.

Munkái:

1. Szent beszéd, mely az új-kigyósi szentegyház fölszentelési ünnepélyekor Szent Mária nevenapján 1858. évben tartatott. Pest, 1859.

2. A gyomai róm. kath. új templom alapkövének beszentelésekor tartott alkalmi beszéd, 1877, május l. Gyula, 1877.

Schematismus Cleri Dioec. Magno-Varadinensis 1896. 175. l .

Petrik Bibliogr.

Kiszlingstein Könyvészete.