Kezdőlap

Zayácz Dániel.

Munkája: Ó- és Új-Nagy-Laknak történetei. Az ottani evang. ágost, hitű egyház félszázados ünnepekor emlegették... Szarvas, 1853. (Haan Lajossal.)

Petrik Biblogr.