Kezdőlap

Zayzon Ferencz (uzoni),

székely-udvarhelyi ref. pap; ikefalvi (Háromszék) származású; az udvarhelyi gymnasiumban tanult és 1845-ben megválasztatott Kovásznára rektornak és segédpapnak; onnét 1849. máj. Kézdí-Vásárhelyre ment ugyanazon minőségben; innét 1854. Székely-Keresztúrra, 1855. máj. Székely-Udvarhelyre ment rendes papnak, hol 1892-ben meghalt.

Munkája: A székely-udvarhelyi evang. reform. egyházközség története. Kiadja: (fia) Zayzon János ref. koll. vallástanár. Székely-Udvarhely, 1893.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.