Kezdőlap

Zayzon János (uzoni),

ref. lelkész és Bethlen-kollegiumi vallástanár, előbbinek fia.

Czikke a Kis-Küküllőben (1898. 16. sz. Emlékezés 1848. márcz. 15-re).

Munkája: A keresztyén vallásos világnézlet mint nevelésünk érdeke. Nagy-Enyed, 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról