Kezdőlap

Zazula József,

orvosdoktor, nagybányai (Szatmárm.) származású.

Munkája: Értekezés a dajkáról. Pest, 1836. (Latin czímmel is.)

Szinnyei Könyvészete.