Kezdőlap

Zboray Béla,

ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, szül. 1836-ban Bodrogközön (Zemplénm.); 1849-ben a Ludoviceumba került és 30 társával a tüzérek közé osztatott be. Pestről Kalocsára, majd Szegedre, innét Arad s végre Lippára mentek. Bemnek a téli hadjárathoz felszerelvényeket hozván magukkal; itt azonban utólérte őket az osztrák hadsereg s Világosra voltak kénytelenek menekülni, hova éppen a fegyverletételre jutottak el. Ezután tizennégy napig az oláhság közt bujkálva Nagyváradra visszajutott. Befejezve jogi tanulmányait a fővárosban, a 60-as évek elején ügyvédi irodát nyitott. 1887-ben a köbölkúti (Esztergomm.) kerület országgyűlési képviselőnek választotta meg függetlenségi programmal. Tagja volt az összeférhetetlenségi bizottságnak és a főváros törvényhatósági bizottságának.

Országgyűlési beszédei a Naplókban politikai és szakczikkei az illető hirlapokban vannak.

Sturm Albert. Új Országgyűlési Almanach. Bpest, 1888. 238.

Függetlenségi Album. Bpest, 1897. 27. l. arczk.