Kezdőlap

Zboray Jenő,

aradi m. kir. pénzügyigazgatósági számellenőr.

Munkája: Italmérők kátéja. Útmutató az italmérési engedélyek megszerzése és az italmérés mikénti gyakorlása körül. Regale-bérlők, vendéglősök, korcsmárosok, kereskedők, szatócsok, czukrászok, kávésok, gyógyszerészek és egyáltalán a szeszes italok kimérésével és kismértékbeni elárusításával foglalkozók, valamint községi és körjegyzők, úgy a pénzügyőri közegek számára. Törvényes miniszteri rendeletek alapján összeállította. Arad, 1893.

Petrik M. Könyvészet. 1886-1900.