Kezdőlap

Zboray Miklós,

jogi doktor, ügyvéd és országgyűlési képviselő, szül. 1866 aug. 30. Gyulafehérvárt; középiskolai tanulmányait Aradon és szülővárosában végezte, jogot Budapesten és Kolozsvárt hallgatott s jogi doktor lett. Két évig Polónyi Géza ügyvédi irodájának volt vezetője. Majd Olasz-, Franczia- és Németországban tett tanulmányutat. 1895 óta budapesti ügyvéd. Tartalékos honvédhadnagy volt. 1901-ben lett először országgyűlési képviselő, néppárti programmal a somogymegyeí marczali kerület megbízásából, Több ízben intézett éles támadást a kormányok, különösen a Tisza-kormány ellen. Az 1905., 1906. és 1910. általános választások alkalmával a marczali kerület újra megválasztotta. Az 1905-6. országgyűlésen a ház egyik jegyzője volt. A mentelmi bizottság és a közlekedési tanács tagja.

Programmbeszédei, politikai és jogi czikkei az illető hirlapokban (Alkotmány 1910. 222. sz.) sat., országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Vasárnapi Ujság 1901. 48. sz. arczkép.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1910. 406. l.