Kezdőlap

Zechenter Antal (nemes),

a cs. kir. prágai főhaditanácsnál fogalmazó, budai származású; 1781 körül Olaszországban tartózkodott.

Munkái:

1. Geklen (Guesclin) Adeliada. Szomorújáték, melyet francziából (Voltaire után) fordított. Bécs, 1772.

2. A hitető Mahomet, avagy a fanaticismus, szomorújáték, melyet (Voltaire után) magyarra fordított. Pozsony, év n. (Bessenyei György Tudósításával).

3. Fedra és Hypolitus. Szomorújáték (Euripides után, ford. Pozsony, 1775.

4. A Horátziusok és Kuriátziusok szomorújáték versekben és öt részben (Corneille után). Pozsony, 1781.

5. Mitridátes, szomorújáték, magyarra ford. Pozsony, 1781.

6. A magyar Anakreon, melyet egyenesen görög nyelvből ford. Prága, 1785.

Kéziratban maradtak: az 1775. kiadott Fedra borítékán hirdeti: Olympia, Szeszosztrisz, A mostani erkölcsök, IV. Henrik vadászása cz. komédiákat. Az embernek állapottya, cz. angolból ford. poemát és Közönséges történetek sommája Nagy Károlytól mostanig cz. munkáját.

Horányi Memoria III. 585. l.

M. Hirmondó 1781. 18. sz.

M. Kurir 1806. I. 20. cz. (Levele gróf Széchenyi Ferenczhez).

Toldy F., Magyar költészet története. Pest, 1867. 352, 358. l.

Petrik Bibliogr.

Bayer József, Nemzeti Játékszín története Bpest, 1887. II. k. és a Magyar drámairodalom története. Bpest, 1897. I. és II. k.