Kezdőlap

Zehery István,

orvosdoktor, törvényszéki orvos és vármegyei tiszti alorvos, szül. 1861. aug. 20. Rimaszombatban; orvosdoktori oklevelét 1883-ban szerezte a budapesti egyetemen. Egy évig Schulek tanár mellett mint gyakornok működött s ez idő alatt az Orvosi Hetilap Szemészet cz. mellékletének munkatársa volt. Rimaszombatban letelepedvén, egy ideig mint járásorvos működött, később kir. törvényszéki orvossá neveztetett ki és e minőségben működik jelenleg is.

Munkái:

1. Atropia nervi optici traumatika...

2. A diphteritis gyógyítása higany-cyannal ...

Kéziratban: Mint törvényszéki orvosnak psychologiai megfigyelései.

Magyarország vármegyéi Gömör-Kis-Hont Vármegye Bpest, 1903.

Hajnik Emil, Magyarország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1907. 251. l.