Kezdőlap

Zeisel Antal.

Munkája: Beszéd, melyet T. Zólyom vármegye rendeihez, midőn Felséges V. Ferdinánd, Magyarország apostoli királyának születése napját a Besztercze-Bányai székes templomban husvét hétfőn ünnepelnék, apr. 20. 1835. tartott. Beszterczebánya, 1835.

Petrik Bibliogr.