Kezdőlap

Zelenay János József,

jogi doktor, bölcseleti mester, egyetemi tanár Nagyszombatban, hol a gyakorlati magyar jogot adta elő és 1773. jogi dékán volt. 1776-ban nyugalomba vonult és Nagyszombatban maradt.

Munkái:

1. Hungaria semper libera. Tyrnaviae, 1773.

2. Positiones ex jure patrio Hungarico. . . Tyrnaviae, 1774.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története. Bpest, 1880. I.