Kezdőlap

Zelenka Dániel,

evang. lelkész Vanyarczon (Nógrád m.) és nógrádi főesperes. 1833. decz. 15-től 1834. febr. elejéig a losonczi főgymnasium tanára is volt.

Egyházi beszédei jelentek meg a Morgócsy József Prot. Egyházi Beszédtár III. és IV. kötetében (Kecskemét, 1870-71).

Ambrus Mór, Vázlatok a losonczi gymnasium háromszázados életéböl. Losoncz. 1885. 33. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányaiból.