Kezdőlap

Zelenyák János,

theologiai doktor, róm. kath. plébános és országgyűlési képviselő, szül. 1860. Szepes-Almáson; középiskoláit Lőcsén és Egerben végezte. A theologiai kurzust mint a Pazmaneum növendéke a bécsi egyetemen fejezte be, a hol theologiai doktorrá avatták fel. Mint káplán Szepeshelyen működött. 1887. bölcseleti, majd theologiai tanárnak nevezték ki a szepeshelyi papnevelő-intézetnél. 1895-ben a lőcsei kerületben néppárti programmal országgyűlési képviselőnek is megválasztották. 1897. bessei, 1903. lekéri plébános lett. 1910-ben az újbányai kerületben választották meg néppárti programmal képviselőnek. A könyvtári és földmívelésügyi bizottság tagja.

Munkái:

1. A gyógynövények hatása és használata. Bpest, 1908.

2. A véredényelmeszedés (arteriosklerosis) és kezelése. Bpest, 1910. (2. k. 1912.)

3. A neurasthenia, annak lényege, kezelése és óvszere. Baumgarten Alfred dr. és más orvostanárok nyomán. Bpest, 1911.

4. Az egészség aranykönyve. Bpest, 1911.

5. A tüdővész és annak kezelése. Bpest, 1912.

M. Sion 1893. 553. l.

M. Könyvészet 1908.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach 1910. Bpest, 466. l.

Corvina 1911. 7. sz.