Kezdőlap

Zelizy Dániel,

orvosdoktor, gyakorlóorvos Debreczenben, szül. 1831. okt. 4.; orvosdoktori oklevelét 1870-ben nyerte a pesti egyetemen; a debreczeni jogakadémián a törvényszéki orvostan tanára is volt. Meghalt 1889. Debreczenben.

Czikkei a Fővárosi Lapokban (1887. 109. sz. A himlőoltásról, 193. sz. A kholera Debreczenben 1831-ben).

Munkái:

1. Gramm és grán. A gránrendszerről a grammrendszerre történt pontos átszámítás megkönnyítése végett orvosok és gyógyszerészek ·használatára. Debreczen, 1875.

2. Miről szól a közegészségügyi törvény? Debreczen, 1876.

3. Emlékezés Kátai Gábor felett. Debreczen, 1878. arczk.

4. Vihar a gyermekek felett. Egy grafikus táblával. Debreczen, 1879.

Szerkesztette a Debreczen sz. kir. város egyetemes leírása. Debreczen, 1882. cz. munkát. (Ebben czikkei: Elemi iskolák, Társadalmi és egyéb viszonyok, Államhivatalok, Ref. főgymnasium, Zenede).

Szinnyei Könyvészete.

Fővárosi Lapok 1889. 132. sz.

Egyetértés 1889. 134. sz.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.