Kezdőlap

Zeller Árpád,

képviselőházi tisztviselő.

Munkája: Magyar egyházpolitika 1847-1894. A valásszabadság, a politikai házasság, a katholikus autonomia, az alapok és alapítványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történeti fejlődése hazánkban. Betűrendes név- és tárgymutatóval és függelékben a kath. és izr. orsz. kongresszusok határozataival. Budapest, 1894. Két kötet.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.