Kezdőlap

Zeller Elemér,

okleveles gyógyszerész, a vágselyei casino-egyesületnek 1898 óta elnöke.

Czikkei a Gyógyszerészi Hetilapban (1896. A farkasdi gyógyszertár kérdése). a Gyógyszerészí Közlönyben (1902. Gyógyszerészek az 1848-49. szabadságharczban, 1903. Levél Budai Emil dr.-hoz, orvosok és gyógyszerészek árváinak érdekében).

Munkája: A vágsellyei casino egyesületnek története alakulásától napjainkig 1878-1903. Vágsellye, 1878. Z. fényny. arczk. (Nyomt. Galántán).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.