Kezdőlap

Zeller Márton,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és hittérítő, szül. 1629. Kolozsvárt és 1646. Bécsben lépett a rendbe; a Nádasdi uradalmában prédikált és több falut térített át a kath. egyházba. Nagyszombatban a bölcseletet hallgatta és ott doktorrá avatták és ugyanott tanár volt, hol 1663. márcz. 10. meghalt.

Munkája: Archi-Laurus Strigoniensis. Tyrnaviae. 1655.

Stoeger Scriptores 405. l .

Sommervogel, Bibliothèque Bibliogr. VIII.