Kezdőlap

Zelovich Kornél,

mérnök, magyar államvasuti üzletvezető és műegyetemi magántanár; 1903. m. kir. vasuti és hajózási biztos volt; 1901-1905 ig a M. Mérnök- és Építészegylet könyvtárosa; 1905-től az egyesület főtitkára.

Czikkei a M. Mérnök- és Építészegylet Értesítőjében (1896. A srófokról, Hidak, Az európai vashidak története, A tokaji Tiszahid vasszerkezete).

Munkái:

1. Az épületek eltolása. Bpest, 1898. (Különny. a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyből.)

2. A budapesti lánczhid. Egy rajzlappal Bpest, 1899.

3. Sétáló házak. Bpest, 1899. (Különny. a Természettudományi Közlönyből.)

4. Jelentés a vasúti vashidak méretezése, forgalombahelyezése és időszakos vizsgálata tárgyában: (A vonatkozó rendelettervezet megoldása.) Bpest, 1903. 76 szövegábrával, 10 táblával és 23 táblázattal.

5. A technikus munka jelentőségéről. Bpest, 1907.

6. A magyar országos felmérések újjászervezése. Bpest, 1907.

7. Vasuti vashidakban megengedhető igénybevétel. Bpest, 1907. (Különny. a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyéből.)

8. Vasuti felépítmény. Bpest, 1909. (Közlekedési Szakkönyvtár I. 11.)

9. Nagyvasutak gazdaságos üzeme. Bpest, 1912. (Különny. a M. Mérnök- és Építészegylet Közlönyéből). – Szerkesztette a M. Mérnök- és Építészegylet Évkönyvét 1906-1908. VI-VIII. évf. Budapesten.

Petrik M. Könyvészete. 1886-1900.

M. Könyvészet 1909.

Corvina 1910. I1., 1913 10. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányaíról.