Kezdőlap

Zemán Jenő,

róm. kath. plébános a társkuti rozsnyói egyházmegyében.

Munkája: Katholikus pap a modern társadalomban. Bpest, 1907.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.