Kezdőlap

Zenger Károly Venczel,

főgymnásiumi tanár, szül. 1830. decz. 17. Komotauban (Csehország); 1853. aug. 14. Beszterczebányára a természettan tanárává nevezte ki a helytartótanács. Kiváló mathematikus és physikus volt. Ő rendezte be az ottani meteorologiai állomást 1855-ben, mely akkor még a bécsi intézetnek küldte be tudósításait. 1861-ben megvált az intézettől. Utóbbi időben a prágai polytechnikumnak volt rendes tanára.

Munkálatai, melyeket Wurzbach felsorol, nagyobbrészt a bécsi Akadémia Sitzungsberichtjében jelentek meg.

Czikkei a beszterczebányai kir. főgymnasium Értesítőjében (1855. Theorie der Aequatorial-boussole und ihre Anwendung, Über eine indirekte Methode dia Inclination zu bestimmen, 1858. Beobachtungen der meteorologischen Station zu Neusohl in den Jahren 1855-56.).

Munkája: Das gerichtlich-chemische Verfahren bei Vergiftungen durch Arsenik. Neusohl, 1860. (Különny. a főgymnasium Programmjából).

Wurzbach, Biogr. Lexikon LX. 315. l.

Petrik Bibliogr.

Beszterczebányai kir. kath főgymnasium Értesitője 1895., 259. l.