Kezdőlap

Zentner W.

Munkája: Die Kartoffelküche . . . Kaschau, 1836. (2. bőv. és javított kiadás. Leipzig u. Pest, 1841.).

Szinnyei Könyvészete.

Petrik, Bibliogr.