Kezdőlap

Zerdahelyi Gábor (nyitna-szerdahelyi),

beszterczebányai püspök, Z. Imre és Bossányi N, fia, szül. 1742. okt. 16. Nyitra-Szerdahelyen; növendékpapnak fölvétetvén, 1757. a pozsonyi Emericanumban, 1758-60. Nagyszombatban a bölcseletet, 1761. Rómában a theologiát végezte. 1765. fölszenteltetett. 1766. hazájába visszatérvén, pesti káplán, tíz hónap mulva pedig vadkerti plébános lett, 1767. alesperes, 1768. érseki helynökségi titkár. 1771 febr. 11. esztergomi kanonokká neveztetett ki. 1772. a szent Istvánról nevezett ősrégi papnevelő igazgatója, majd a Bold. Szűzről nev. poroszlói apát lett, 1776. pedig corodei vál. püspök, 1780. váczi nagyprépost és segédpűspök lett, és 1781. jan. 14. püspökké szenteltetett. 1880. aug. 26. beszterczebányai megyés püspökké kineveztetvén, (miután a váczi püspökséget 20 évig és öt hónapig kormányozta), székét 1801. márcz. 24. elfoglalta. Meghalt 1813. okt. 5. Beszterczebányán.

Levelezéseit, melyek a beszterczebányai könyvtárban vannak, Ipolyi Arnold szándékozott kiadni.

Munkája: Katona szerint országgyűlési beszédeit (1790-91 és 95.); úgyszintén De tolerantia christiana és De bonis ecclesiasticis cz. munkáit névtelenül adta ki.

További munkái:

1. Oratio ad Suam Majestatem Caesareo-Regiam in Comitiva amplae Deputationis per... dicta Viennae Die 5-ta Sept. A 1795. (Oratio ad Suam Cels. Regiam Archi Ducem Josephum Sermones habiti per deputationem etc.) Pestini, 1795.

2. Sermo . . . habitus Neosolii die 25 Marti. 1801. dum primus cathedralem ecclesiam Neosoliensem ingrederetur. Neosolii.

3. Summa pastoralis officii ex institutíone parochi, eximii olim praeconis verbi Dei P. Pauli Segneri S. J. extracta, ac ad usus clerí dioecesis Neozoliensis et textibus scripturae sententiis p. p ecclesiasticisque constitutionibus adaucta et illustrata Vacii 1801.

4. ~Statuta ecclesiastica Dioec. Neosol. Neosolii, 1802.

5. Ceremoniae Missae solemnis, Neosolii, 1805.

6. Sermo occasione adeperti neoerecti Seminarii Cleri junioris et Lycei Episcopolís habitus. Neosolii, 1807.

7. Sermo occasione consecr. Ecclesiae S. Crucis Neosol. Schemnicii, 1811. (Tótul. Schemnicii, 1811.).

W. Hirmondó 1801. I. 769. l.

Nagy Iván, Magyarország családai XII. 358., 859. l.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi Írók csarnoka 572. l.