Kezdőlap

Zerffi (Hirsch) Gusztáv,

hirlapíró, szül. 1820. Magyarországon. Mikor vette fel a Zerffi nevet, bizonytalan; már 1844 és 1846-ban jelentek meg külföldön német munkái. Neve nálunk 1846-ban tünt fel, mikor a Honderűben: Irodalmi levelek dr. Laube Henrikhez Lipcsében Zerffi I. G. egy magyar lyrikus aláírással czikksorozatot közölt; azután 1848-ban a Der Ungar cz. lapot szerkesztette és megindította 1848. ápr. 6. Pesten Nádaskaival a Reform cz. szépirodalmi hetilapot, mint a Honderű folytatását (mely eleintén hetenként kétszer jelent meg, júl. 1-től mint politikai lap hatszor és megszünt azon év augusztus 6.). Ekkor beállott honvédnek Schweidel táborában, hoI a tábornoknak százados segédtisztje volt. 1849-ben Belgrádba menekült és a franczia konzul szolgálatába állott. 1852. Párisba költözött, 1853. Londonba, hol tagja volt a Royal Medical Collegenek és egy ideig titkára volt a Kinkel Gottfried elnöklete alatti Deutscher Nationalvereinnak. 1863-ban még Londonban tartózkodott. Becsületsértési pör miatt Bukarestbe kellett menekülnie, hol Dr. Fausti névvel Ausztria ellenes leveleket irogatott az Allgemeine Zeitungnak. Vándorlásai közben állandó levelezésben állott különféle hirlapokkal. Hol és mikor végezte életét, ismeretlen.

Munkái:

l. Wiener Lichtbilder und Schattenspiele. l. Bändchen. Mit 12 Caricaturbildern. Wien, 1844.

2. Kunterbunt. Leipzig, 1846. Két kötet. (Ujabb kiadás Leipzig, 1847.)

3. Wespen. Zeitgemäsz ! Wahr ! Wahrscheinlich. Für Vernunft und Recht ! 1. Lief. Pesth, 1846.

4. Mátyás fia mint Corvin és törvénytelen vér. Kritikai adalék irodalmunk erkölcstörténetéhez. Mellékl. a Honderühez. Buda, 1847.

5. Mártius 15-ke. 1848. Pesten Egy lap néptörténet. Pest, 1848. (Németűl Pest, 1848.).

6. Gesammelte Werke Kossuth's Aus dem Ungarischen übersetzt und herausgegeben. Leipzig, 1850-51. Három kötet. (Europäische Bibliothek der belletristischen Literatur.)

Egyetértés. 1886. 42. sz. (Bathyányi Lajos gróf levele Zerffihez 1849. júl. 20.).

Petrik Bibliogr.

Wurzbach, Biogr-Lexikon LII. 337. l.