Kezdőlap

Zergényi Elemér.

Munkája: Költemények. Bpest, 1902. (Ism. Vas. Ujság. 36. sz.).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.