Kezdőlap

Zerkovitz Emil,

m. kir. kivándorlási felügyelő. Hat évet töltött Amerikában, New-Yorkban előbb mint a kereskedelmi múzeum levelezője, majd mint a kereskedelmi miniszterium részéről kirendelt kereskedelmi tanácsos s legutóbb mint kivándorlási felügyelő működött kivándorolt honfitársaink érdekében. A legelőkelőbb angol amerikai lapokban egész sorát közölte Magyarország közgazdasági és politikai viszonyait ismertető czikkeknek s behatóan tanulmányozta a kivándorolt magyarok viszonyait. Egyik kezdője volt a hazánk és az Egyesült Államok között létrejött postacsomagforgalomnak és a washingtoni kormánynál sikerült elérnie, hogy az amerikai postaügyi hivatal külön a magyarországi forgalom czéljaira magyar szövegű pénzutalványi űrlapokat bocsátott ki. Abból az alkalomból, hogy Z. 1910 nov. Budapestre visszatért, a legkiválóbb new-yorki magyar egyesületek tiszteleti tagjukká választották. A segítő egyesület azonkívül még egy remekművű serleggel is megajándékozta, melyet lelkes ünnepség keretében adtak át neki.

Czikkei a Vas. Ujs. (1903. 48. sz., Új hajójárat Fiume-New-York közt. Nápoly 1903 nov. 15., 1904. 39. sz. Magyarország Amerikában. St. Louis 1904 szept. 4.).

Munkái:

1. Bálványos-fürdő és a torjai kénes (büdös-) barlang, gyógyfürdő és klimatikus gyógyhely. Bpest, 1897.

2. Amerikai kereskedők. Bpest, 1905. (Apponyi Albert hasonmású levelével.)

Szerkesztette a Kiviteli Szemlét 1902 januártól deczemberig, mely havonként jelent meg magyar, német, franczia és angol szöveggel Budapesten.

M. Könyvészet 1905.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Budapesti Hirlap 1910. 270. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár peldányáról.