Kezdőlap

Zettner Ede,

polgáriskolai igazgató Bpesten.

Munkái:

1. Számtani példatár megfejtésekkel polgári és alsó fokú kereskedelmi iskolák számára. I. rész. Az I. és II. oszt. számára. Bpest, 1893. (2. kiadás. Bpest, 1898.) II. rész. A III. és IV. osztály számára. Bpest, 1893.

2. Számtan a polgári és felsőbb leányiskolák számára. Magyar Lászlóval. (2. k.) I. rész. Bpest, 1897, II. rész 1898. (Számos kiadást ért).

3. Számtan a polgári fiúiskolák számára. Bpest, 1897. Képessy Imrével és Magyar Lászlóval. (6. k. 1911.)

4. Számtan polgári leányiskolák számára: I. rész. 5. k. 1905 Magyar Lászlóval. 6. k. 1908. Bpest, II. rész. Bpest. 1907. 5. kiadás (Magyar Lászlóval 5. k. Bpest, 1907. 6. k. 1909.)

5. Alak- és méréstan. A polgári leányiskolák I-IV. osztálya számára Mayer Miksa után átdolgozták Schertes Gyula és Zettner Ede. 11. kiadás. Bpest, 1906. 12. k. 1908.

M. Könyvészet 1900-1909.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.