Kezdőlap

Zetykó Kelemen,

minorita-rendi szerzetes, szül. 1816. decz. 25. Tatában; gymnasiumi tanár volt Miskolczon, Lugoson és Aradon, mint politikai fogoly Bécsben, hol 1854. okt. 22. meghalt.

Programmértekezése az aradi gymnasium Értesítőjében (1853. A latin és görög remekírók tanodáinkban.)

Lugoson 1846-ban Lonovics József csanádi püspök tiszteletére magyar alkalmi költeményt adott ki.

A Magyarországi Minorita-rend Névtára. Arad, 1883. 149., 223. l.