Kezdőlap

Zey András,

orvosdoktor, bölcseleti mester Váralján (Schlossberg Pozsonyban).

Munkája: Olajoknak több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben, melyek az ember egészségére rendkívül, mind belől igen hasznosan szolgáltatnak, declaratiója, melyeknek is különös hasznok itt Váralján, mind a magyar korona alatt lévő, minden tartományokban. Tapasztalhatóképpen observáltatott és comprobáltatott. Colophonja: Mathaeus Babrachorzán Apoth. et Magister Oleorum. Andreas Zey Doct. Medic. Varadiensis. Hely és év n. (Pozsony, XVII. század)

Ujra lenyomatott szerzők és nyomtatási hely megnevezése nélkül. 1744-ben.

Szinnyei Könyvészete.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 637. l.