Kezdőlap

Zeyk Ferencz (zejkfalvi).

Munkája: Öröm-dall. Főtiszt. Szoltsányi S. Ferentz úrnak, a midőn ő csász. kir. ap. felségétől nyert arany emlékpénzzel felékesíttetnék. Kolozsvár, 1835.

Petrik Bibliogr.