Kezdőlap

Zeyk János (zejkfalvi idősb.),

földbirtokos, erdélyi nemes; több vármegyék táblabírája, Z. Elek és Domokos Anna fia. Meghalt 1860. febr. 9. 77 éves korában.

Költeményei és czikkei a Hebeben (1826. Anakreoni dalok Anakreonhoz); a Regélőben (1834. II. Ibrányi Zriny hős mása, vagy a nagyváradi ostrom 1660-ban); a Honművészben (1834. Időjárat. Erdély. Kutyafalva); a Nemzeti Társalkodóban (1839. II. 41.. 49. sz. Mehadiai vagy Herkulesfürdők); a Vasárnapi Ujságban (1856). Írt még a Kedveskedőbe, a pesti Társalkodóba, a Sokfélébe, Sasba és más folyóiratokba

Munkái:

1. A nemes ember. Üdv-Óda. Mélt. S. Zoltáni Czirjék Dienes úrnak, a ns. alsó fejér vármegyei főispánságba lett beiktatására. Hely és év n. (Költemény.)

2. Az igaz érdembetsülés szavai. Tolnai gr. Festetits György egéssége változásának értésére és halálára. Bécs, 1819. (Költemény.)

3. Sóhajtás Heregei Ádám árnyékához. Midőn emlékoszlopa, 15 esztendőkkel halála után a N.-Enyedi helvét vallást követő főoskola tanuló ifjusága ünnepi pompájával felállíttatott. Hely n., 1828. (Költemény.)

4. Nyelvészeti pör. Még egy szó tán idején is túl Z. i. K. S. Nagy-Enyed, 1838.

5. Munkái: I. kötet. Krisztus a földön. Költői előadása a keresztyén vallás imádandó szerzője életének. Öt énekben. Nagy-Enyed, 1832. II. k. Bátori, Kinizsi. Két magyar hős a Kenyérmezején. Öt énekben. (Nagy-Enyed, 1833., III. és IV. k. Költészetek. Kolozsvár, 1845.

6. Reggeli és esteli áldozat s más énekek és egy toldalék. Magyarítva. Kolozsvár, 1840.

7. Balduina, Libánoni Driáshölgy. Eredeti ős regényes hősszinmű öt szakaszban. Kolozsvár, 1842. (A borítékon: Zeyk János színművei I.)

8. Dékébál. Utolsó dák király. Vagy Kolozsvárott a hídkapu legfontosabb órája. Eredeti nagy hős szinmű öt szakaszban. Kolozsvár, 1843. (A borítékon : Zeyk János szinművei II)

9. Erdélyi püspök csiktusnádi Kovács Miklós . . . papi szent hivatala félszázados örömünnepe Károlyvárott, őszelő 15. 1844-ben. Hely n. (Költemény).

Arczképe; rézmetszet czimerével 45-dik évében. (Munkáinak II. kötetében).

Országos Nagy Képes Naptár 1861. 357. l. (Nekr.)

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 364., 367. l.

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.