Kezdőlap

Zeyk József (zejkfalvi báró),

szül 1834. decz. 14. Kolozsvárt. Az alkotmány helyreállítása után (1866) Aranyosszéket képviselte a magyar országgyűlésen. Mind a református egyház, mind a megyei és gazdasági téren kiváló tevékenységet fejt ki. 1895-ben magyar báróságot nyert és így a főrendiház tagja.

Czikkeket írt a Nemzeti Társalkodóba (1841. II. Néhány szó még az unióról); az Erdélyi Gazdába (1869. 13. sz. Nyilt levél Pagethez, 1871. 4. sz. Tapasztalatok, 1870 őszén a csemegeszőlőfajokról, 1872. 1. sz. Pancsolás, 5. sz. Az 1871. szüret, 137. sz. A borkészítés kérdéséhez).

Munkája: Négy évi. gazdálkodás a nagyenyedi főtanoda vagyonával. Az igazság fényénél felmutatva. Kolozsvár, 1877.

Nagy Iván, Magyarország családai. XII. 367. l.

M. Polgár Nagy Naptára. 1870. 124. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Sturm, Országgyűlési Almanach. Bpest, 1901. 133. l.