Kezdőlap

Zeyk Lajos (zejkfalvi),

főkormányszéki fogalmazó, Z. József és b. Jósika Mária fia; 1837. és 1846-ban kir. hivatalos az erdélyi országgyűlésen, volt főkormányszéki fogalmazó, fiatal korában 1815-ben Torda vármegye aljegyzője. Meghalt 1848-ban.

Munkái:

1. Beiktató beszéde gróf Torotzkai Pál Torda vármegye főispánjának beiktatási ünnepélyén 1815 szept. 25. Tordán. Kolozsvár, 1815. (Többek beszédeivel együtt )

2. Pannonia, vagy Pannoniának Augustus római császártól fogva, egészen a Geyza magyar berczeg haláláig, Az az Krisztus Urunk szül. előtt a 35. évtől kezdve Krisztus Urunk szül. után 997 évig előadott történeti viszonyai, Feszler Ignácz Aurél után szabadon magyarázta Kolozsvár, (1841.)

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 364., 367. l.

Petrik Bibliogr.